Mekan içi havalandırmada kullanılan rüzgar kapanı–atış bacası geometrisinin sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorMurat Çakan (Supervisor)

Cite this

'