Mekânsal okunabilirlik bileşenlerinin kentsel sokak dokuları üzerindeki etkisinin deneysel analizi: Kentsel tasarım sürecinde analitik bir bakış Empirical analysis of spatial legibility components' ef

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'