Marmara Denizi'nde sualtı heyelanı kaynaklı bir tsunami: Tuzla açıkları için bir senaryo

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Sinan Özeren (Supervisor)

Cite this

'