Marmara Denizi'nde su kalitesinin korunması doğrultusunda yenikapı atıksu arıtma tesisinin tasarımına esas olacak arıtılabilirlik çalışması Treatability study based on the design of yenikapi wastewate

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorSeval Sözen (Supervisor)

Cite this

'