Marmara Bölgesi için havacılık amaçlı gözlem rasatları ile aletli gözlem rasatları arasındaki ilişkinin yıldırım ve şimşek hadiseleri için ortaya konulması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorAli Deniz (Supervisor)

Cite this

'