Marinaların kamusal kıyı kullanımı açısından değerlendirilmesi: Ataköy, Fenerbahçe ve Kalamış örnekleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorEbru Erbaş Gürler (Supervisor)

Cite this

'