Manyetik sıvılı bir sönümleyicide akış kanalının performansa etkilerinin sayısal yönteme incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorTahsin Engin (Supervisor)

Cite this

'