Making sense of data within the context of user-centered design: A study on amateur running Kullanıcı odaklı tasarım bağlamında veriyi anlamlandırmak: Amatör koşu üzerine bir çalışma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorÖzge Çelikoğlu (Supervisor)

Cite this

'