Madenköy yeraltı maden işletmesinde yeraltı açıklıklarının tahkimat tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorCüneyt Atilla Öztürk (Supervisor)

Cite this

'