Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorMuhammet Mustafa Kahraman (Supervisor)

Cite this

'