Madencilik projelerinde en uygun ekonomik sınır tenör stratejisinin geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorAtaç Başçetin (Supervisor)

Cite this

'