Maden kırıcılarda kullanılan beyaz dökme demirlerde bor katkısının ve ısıl işlemin mekanik özelliklere etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHüseyin Çimenoğlu (Supervisor)

Cite this

'