Mülkiyet hakkına konu olmayan gayrimenkullerde gayrimenkule bağlı devredilebilen hakların değer tespiti

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorFunda Yirmibeşoğlu (Supervisor)

Cite this

'