Müşteri bakış açısından marka yayma başarısının modellenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2003
Original languageEnglish
SupervisorHuriye Şebnem Burnaz (Supervisor)

Cite this

'