Lignoselülozik biyokütlenin inorganik bileşenlerinin uzaklaştırılmasının kül özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorHanzade Açma (Supervisor)

Cite this

'