Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılarak yeryüzü sıcaklıklarının uzaktan algılama tekniği ile belirlenmesi: İstanbul örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Bektaş Balçık (Supervisor)

Cite this

'