Kuzeydoğu Akdeniz bölgesindeki diri fayların kinematiğinin GPS gözlemleri ve elastik yarı uzaysal yer değiştirme modeli ile belirlenmesi Determination of the kinematics of active faults in the Northea

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorHasan Hakan Yavaşoğlu (Supervisor)

Cite this

'