Kuzey Marmara denizinde tsunami simülasyonları için gereken batimetrik datanın oluşturulması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorSerdar Beji (Supervisor)

Cite this

'