Kuzey anadolu fay zonu'ndaki (Erzincan-Çayırlı ile Sivas-Koyulhisar arası) litolojik farklılık ve benzerliklerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorZiyadin Çakır (Supervisor)

Cite this

'