Kurumsal büyük veri analitiği yetenekleri ve performans ilişkisi : Türkiye için bir araştırma

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorNihan Yıldırım (Supervisor)

Cite this

'