Kullanıcı odaklı ve sistematik konstrüksiyon yaklaşımları ile derin dondurucuda yükseltilebilir sepet tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorZeynep Parlar (Supervisor)

Cite this

'