Kozak plütonunun (İzmir –Bergama) petrografik – jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve plütona ait kayaçların yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorŞenel Özdamar (Supervisor)

Cite this

'