Koruma alanı yakınındaki hızlı kentleşmenin peyzaj ekolojisi yaklaşımı ile irdelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHayriye Eşbah Tunçay (Supervisor)

Cite this

'