Konya tramvay hatlarının çok yönlü incelenmesi, balastlı ve balastsız tramvay üstyapı tiplerinin yapım ve bakım maliyetlerinin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorZübeyde Öztürk (Supervisor)

Cite this

'