Konya Kapalı Havzası'nda arazi örtüsü / arazi kullanım değişiminin etkileri ve su bütçesi bileşenleri ile ilişkisi: Tarihsel inceleme ve gelecek perspektifi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorÖmer Lütfi Şen (Supervisor)

Cite this

'