Konumsal kent bilgi sistemine geçişte yerel yönetimlerde yeniden yapılanma ihtiyaçlarının araştırılması ve modellenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorTahsin Yomralıoğlu (Supervisor)

Cite this

'