Kolon süreksizliği bulunan betonarme bir binanın tasarımı ve deprem etkisi altındaki performansının değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorTülay Aksu Özkul (Supervisor)

Cite this

'