Kolon süreksizliği bulunan betonarme bir binanın DBYBHY-2007 ve TBDY-2018 esaslarına göre incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorTülay Aksu Özkul (Supervisor)

Cite this

'