Kobalt bazlı haynes 188 süperalaşımında lazer kesim sonrasında oluşan recast tabakasının karakterizasyonu ve mekanik özelliklere etkisi Characterization of recast layer formed on haynes 188 cobalt bas

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCevat Fahir Arısoy (Supervisor)

Cite this

'