Kimlik kartı biyometrik fotoğraf ve telefon kamerası özçekim ile yüz tanıma, veri toplama, test, değerlendirme ve karşılaştırma Face recognition, data collection, testing, evaluation and comparison wi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorKemal Bıçakcı (Supervisor)

Cite this

'