Kesiti kademeli değişen çember eksenli kirişlerin düzlemlerindeki serbest titreşimleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorEkrem Tüfekci (Supervisor)

Cite this

'