Kentsel yenileme alanlarında arazi değer artışlarının kamuya kazandırılması için yöntem önerisi: Fikirtepe örneği Proposal of a method for public value capture in urban renewal areas: Fikirtepe case

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorŞevkiye Şence Türk (Supervisor)

Cite this

'