Kentsel yenileme alanlarının sürdürülebilir gelişim modeli ile değerlendirilmesi, Yeldeğirmeni örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorHayriye Eşbah Tunçay (Supervisor)

Cite this

'