Kentsel ortam [Milieu]: Özneleş[tir]meye yönelik manipülasyon ve karşı-özneleşme pratiği için motivasyon alanı

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorBelkis Uluoglu (Supervisor)

Cite this

'