Kentsel mekanda görünen ve görünmeyen sınırlar arasındaki ilişkinin çözümlenmesi: Tarlabaşı üzerine bir inceleme

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorDilek Yıldız Özkan (Supervisor)

Cite this

'