Kentsel koruma sürecinde görselleştirme tekniklerinin etkinliğine yönelik kullanıcı algısının ölçülmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorTurgay Kerem Koramaz (Supervisor)

Cite this

'