Kentsel kayıp mekanların oluşmasında raylı sistem hattının etkileri: Bakırköy-Kazlıçeşme hattı üzerinden bir değerlendirme The effects of the rail system line on the formation of urban lost spaces: An

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'