Kentsel katı atık düzenli depolama tesisi sızıntı suyunda Yarrowia lipolytica'nın çoğaltılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorMahmut Altınbaş (Supervisor)

Cite this

'