Kentsel etkinlikler kapsamında festivaller ve kentsel mekana etkileri: İki mekan iki festival

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorGülden Demet Oruç Ertekin (Supervisor)

Cite this

'