Kentsel dönüşüm ve yenileme uygulamalarında mekan ve aktörler arası ilişkiler

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Ali Yüzer (Supervisor)

Cite this

'