Kentsel dönüşüm ve bir dağıtım modeli önerisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorNesibe Necla Uluğtekin (Supervisor)

Cite this

'