Kentsel atıksu arıtma tesisi anaerobik çamur çürütücülerinin dinamik proses modelleme yaklaşımı ile analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorHayrettin Güçlü İnsel (Supervisor)

Cite this

'