Kentsel atıksu arıtan arıtma tesisinin modellenmesi ve genel atıksu karakteristiğinin endüstriyel etkilerinin belirlenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorHayrettin Güçlü İnsel (Supervisor)

Cite this

'