Kentsel alanlarda oluşan ısı adası etkisinin kentsel tasarım yöntemleri ile azaltılması:aksaray meydanı örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorTurgay Kerem Koramaz (Supervisor)

Cite this

'