Kentiçi demiryolunda trafik yükünün ray aşınmaları üzerindeki etkisinin araştırılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorZübeyde Öztürk (Supervisor)

Cite this

'