Kent ve kentli kimliğinin günümüz konut lansmanları üzerinden okunması: İstanbul'daki son dönem kapalı konut siteleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'