Kendiliğinden ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (SHS) ile şekil hafızalı Ni-Ti-X (X= Cu, Nb, Fe vb ) alaşımların üretimi ve karakterizasyonu Production and characterization of shape-memory Ni-Ti-X (X=

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorCevat Bora Derin (Supervisor)

Cite this

'