Kazık-zemin sistemlerinin dinamik davranışlarının sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorYasin Fahjan (Supervisor)

Cite this

'