Kazık taşıma gücünün kazık yükleme testi ve statik formüller vasıtası ile tayini ve değerlendirmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorMusaffa Ayşen Lav (Supervisor)

Cite this

'