Kaya oyma mekanların turizm amaçlı yeniden kullanımı: Argos ın Cappadocia örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorÖzge Cordan (Supervisor)

Cite this

'